Gene Networks Database


msp130 regulatory region


  LOCUS  Rr_SUSMSP    868 bp  mRNA      INV    10-JUN-1999
DEFINITION Sea urchin (S.purpuratus) mesenchyme-specific cell surface
      glycoprotein, regulatory region (a region between exons 6 and 7)
DBSOURCE  
KEYWORDS  cell surface glycoprotein.
SOURCE   Sea urchin
 ORGANISM Strongylocentrotus purpuratus
      Eukaryota; Metazoa; Echinodermata; Echinozoa; Echinoidea;
      Euechinoidea; Echinacea; Echinoida; Strongylocentrotidae;
      Strongylocentrotus.
REFERENCE  1 (bases 1..868)
 AUTHORS  Raman, V., Andrews, M.E., Harkey, M.A. and Raff, R.A.
 TITLE   Protein-DNA interactions at putative regulatory regions of two
      coordinately expressed genes, msp130 and PM27, during 
      sceletodenesis in sea urchin embryos
 JOURNAL  Int. J. Dev. Biol. 37, 499-507 (1993)
 MEDLINE  87191419
COMMENT   Comparison of the PM27 promoter to SM50 promoter and 850-bp 
      region of msp130 gene located between exons 6 and 7 revealed 
      three larger sequence elements (designated A, B and C) that are 
      strictly similar in these genes. A and B elements bind proteins 
      on gastrula and pluteus stages, while no binding was observed 
      with morula extracts. Competitive gel shift assay showed that A 
      and B elements of PM27 and msp130 genes bind the same proteins.
      The A and C elements identified in this work seem to be not identical to A and C
      elements in the SM50 regulatory region, which are
      identified by Makabe et al (1995).
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..868
           /organism="Strongylocentrotus purpuratus"
   element A    96..123
           /evidence=sequence inspection
           /evidence=DNase I footprinting
           /evidence=gel shift assays
           /citation=[1]
   misc_feature  228..239
           /note="P7I"  
           /evidence=sequence inspection 
           /citation=[1]
   exon 6a     347..416
           /citation=[1]
   element C    433..446
           /evidence=sequence inspection
           /citation=[1]
   misc_feature  453..457
           /site="CCAAT"
           /evidence=sequence inspection
           /citation=[1]
   misc_feature  549..556
           /site="P3A"
           /evidence=sequence inspection
           /citation=[1]
   misc_feature  781..785 
           /site="CCAAT"
           /evidence=sequence inspection
           /citation=[1]
   element B    781..797 
           /evidence=sequence inspection
           /evidence=DNase I footprinting
           /evidence=gel shift assays
           /citation=[1]
ORIGIN   
    1 aagcttgttt gtaggcccca caggtaataa aatattgaaa gtctaacaga atctttggaa
   61 cgaacaagtg tcagttgaaa aagagtaagt agataagccg catttacgtg tgcattgggt
   121 gtaaataact aatcagtata taaaatcaaa gaggatatca atactaatca ataaagtatg
   181 gcaaatgcaa agaaaagcat gaaatatcaa tatgacgtta ataatcgttt gttcgtataa
   241 tcgacgagat gttaactgaa tatactaaaa acgaccttag agggtctaat aaaacataga
   301 caccatgcat taaatcgtat ttgttttctt cttatttttc ccttctagag ctacttcccc
   361 aacccgtgat agacagtccc ctgggacaag caatggctga agagacacag ttaggtgagt
   421 ttgtattgaa gtctgaaatt caaaacatgt gtattggccg cattttttta tatgccatac
   481 aggtaaaatc tatcttaaca acacaccctg gcctcattaa ctactcaata cacaatgatc
   541 caagcgttca tgcgctacca tatattcaat gcaaacacat tgctgaggat aagtgtcaaa
   601 caatctcatc acaaaagttg agatttctta agaatgtctg cgagccattt atgagggcgg
   661 ttttgtacca tacattttaa aaaagtaaga aaatatatgt aaataaattg tgctggtagt
   721 tcataatcat ttcaaacaaa caaaaatctc gccctatcaa atggggaatt ctaaatatct
   781 attggcccaa actttgatga gtaagtcctt tttcttctat ttccattcga taaccttaag
   841 acctgatgtt gcactttgaa ttaagctt

[Previous]msp130/Sea Urchin [Up] Search the GeNet
Comments are welcome to Sveta Surkova
Copyright © 1997 GeNet Team